11-06-2012


 

 

Mẫu đơn xin việc hay - Sales

 

Mẫu đơn xin việc hay - Kế toán

 

Mẫu đơn xin việc hay - Giám đốc Kinh doanh

 

Mẫu đơn xin việc hay - Nhân sự

 

Mẫu đơn xin việc hay - Lập trình viên

 

Mẫu đơn xin việc hay - Thông dịch viên tiếng Nhật

 

Mẫu đơn xin việc hay - Nhân viên sản xuất

 

Mẫu đơn xin việc hay - Nhân Viên QA

 

Mẫu đơn xin việc hay - Trưởng Phòng Thu Mua, Xuất nhập khẩu

 

Mẫu đơn xin việc hay - Giám đốc du lịch